RCJ 2022 - šablóna pre roboty v katégoriách futbalu

Zo stránky Galéria Robotov

(ak ste prihlásení, stlačte "Upraviť" a skopírujte obsah tejto stránky na svoju stránku - okrem tohto riadku - a potom ju upravte)

naspäť na zoznam tímov RCJ 2022

Názov tímu

Škola/klub: názov školy alebo robotického krúžku

Kontakt: akékoľvek kontaktné údaje, ak ich chcete uviesť

Kategória: lightweight/open


Predchádzajúca história modelu

stručne vysvetlite, či ste tento model vyrobili sami, alebo nadväzujete na nejaký predchádzjúci tím...

Konštrukcia a hardvér

Zoznam súčiastok

  • prvá súčiastka HK-353453
  • druhá súčiastka DDG-456436

3D modely, výkresy, náčrty konštrukcie a dielov

Schémy, návrhy plošných spojov, elektronika

Softvér

Fotodokumentácia

nahrajte obrázky, ktoré dokumentujú výrobu aj výslednú podobnu Vášho modelu, môžete priložiť aj fotku tímu obrázky zaraďujte takýmto spôosobom:

Nazov suboru.jpg

Súbor:Fotka robota.jpg

Súbor:Fotka dosky.jpg

Súbor:Fotka elektroniky.jpg

veľkosť obrázka môžete v prípade potreby zmeniť

Videodokumentácia

ak chcete, môžete vložiť aj youtube videá, použite nasledujúci spôsob:

Iné

  • pridajte čokoľvek ďalšie, čo chcete pridať, testy, merania a pod.
  • túto šablónu si podľa potreby upravte